Select Page

Poklon kartice moguće je koristiti u robnim kućama NAMA u Zagrebu, Ilica i Kvatrić

ETRANET je za potrebe Robnih kuća NAMA u Zagrebu isporučio seriju od 1.500 poklon kartica. Riječ je o prvoj suradnji NAMA-e i ETRANET Grupe, gdje smo za NAMA-u realizirali seriju sjajnih (glossy) kartica s brendiranim i prilagođenim nosačem.

Ovakve poklon kartice zanimljive su kako samim trgovcima, tako i trećim tvrtkama – njihovim klijentima, i partnerima. S jedne strane, trgovci poklon karticama koje su vidljivo istaknute na blagajnama kupcima nude jednostavan način za darivanje u situacijama kada bi darivanje gotovog novca bilo neprikladno. S druge strane, iste se poklon kartice mogu ponuditi trećim tvrtkama koje ih mogu uručiti svojim zaposlenicima ili partnerima. 

ETRANET nudi kompletnu uslugu koja pokriva sve mogućnosti poklon kartica – dizajn i izradu. Osim samog tiska kartice i njenog nosača, ETRANET klijentima nudi i naprednu uslugu usklađivanja dizajna kartice i nosača kako bi isti zajedno činili jednu vizualnu cjelinu. Isto tako, moguće je prilagođavati tip barkoda odnosno aktivacijskih kodova, na način da se njihov tip i format usklade s zahtjevima obrade i sigurnosti. Tako je, na primjer, moguće koristiti kombinaciju jednog barkoda za aktivaciju, a drugog za korištenje kartice. Isto tako, same kodove je moguće smjestiti ispod zaštitnog sloja kojeg je potrebno ostrugati kako bi se došlo do koda. 

Za više informacija o poklon karticama i popratnim rješenjima posjetite www.kartice.hr